Wedstrijdreglement

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1:

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Groep West bvba, Dampoortstraat 265 bus 1, 8310 Sint-Kruis.

ARTIKEL 2:

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel  ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om
redenen buiten haar wil.

ARTIKEL 3:

Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook vanwege de organisator

 

HOOFDSTUK 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 4:

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld bij de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

ARTIKEL 5:

De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van GROEP WEST BVBA zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

ARTIKEL 6:

De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

ARTIKEL 7:

De prijs wordt als waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.

ARTIKEL 8:

Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto in onze media (website, facebook) wordt bekend gemaakt.

ARTIKEL 9:

Er kan slechts één prijs toegekend worden per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

 

HOOFDSTUK 3: DEELNAME VIA DE WEBSITE EN DE LINK GEPLAATST OP FACEBOOK

ARTIKEL 10:

Deelnemen kan via de website en/of via de link naar de website geplaatst op facebook door het enquête formulier correct en volledig in te vullen. De formulieren
die slechts gedeeltelijk of niet correct zijn ingevuld, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

ARTIKEL 11:

Een e-mailadres is noodzakelijk. De deelnemer is enkel zeker van deelname op het moment dat hij/zij een bevestiging per e-mail krijgt.

ARTIKEL 12:

Een deelname via de link van facebook is slechts geldig wanneer de facebookpagina van groepwest geliked wordt en wanneer de link geshared wordt.

ARTIKEL 13:

De wedstrijd wordt afgesloten op vrijdag 12 juni. Deelnames die te laat binnen komen, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

 

HOOFDSTUK 4: BEPALEN VAN DE WINNAAR

ARTIKEL 14:

De winnaars worden geselecteerd uit de correct ingevulde en ingestuurde e-formulieren. De selectie van de winnaars is afhankelijk van het aantal te verdelen prijzen en het aantal correct ingevulde en ingestuurde deelnameformulieren.

ARTIKEL 15:

De winnaar zal bekend gemaakt worden op de website van Groep West (www.groepwest.be) alsook op facebook (www.facebook.com/groepwestbvba)

ARTIKEL 16:

– Vanaf 50 nieuwe likes en shares op facebook alsook 50 ingevulde enquêtes, maakt 1 winnaar kans op een bongobon ter waarde van 79,90 € (bongobon)

– Vanaf 100 nieuwe likes en shares op facebook alsook 100 ingevulde enquêtes, maakt 1 winnaar kans op een bongobon ter waarde van 139,90 € (bongobon)

– Vanaf 200+ nieuwe likes en shares op facebook alsook 200+ ingevulde enquêtes, maakt 1 winnar kans op een bongobon ter waarde van 229,90 € (bongobon)

– Voor een troostprijs worden er vanaf 50 tot 200 deelnames 5 duo cinematickets verloot, vanaf 200+ deelnames worden er 10 duo cinematickets verloot.

ARTIKEL 17:

De winnaar is de deelnemer die met de schiftingsvraag het dichtst bij het correct antwoord zit.  In geval van meerdere winnaars, zal er een trekking gebeuren van een onschuldige hand die de effectieve winnaar zal bepalen.

ARTIKEL 18:

De winnaar zal zijn prijs in ontvangst kunnen nemen op het opendeurweekend van 20 en 21 juni. Bij afwezigheid van de winnaar, zal met hem persoonlijk afgesproken worden om de prijs in ontvangst te nemen.

 

HOOFDSTUK 5: PRIVACY VOORWAARDEN

ARTIKEL 19:

De wedstrijd staat open voor alle personen, ouder dan 18 jaar, die op Belgisch grondgebied wonen.

ARTIKEL 20:

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 18 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik door de organisator. Voor aanpassing van de persoonsgegevens, kan de deelnemer ons altijd contacteren via tel 050/70 27 20 of e-mail info@groepwest.be