Brandverzekering

Uw woning en inboedel betekenen veel voor u en uw gezin. Er is niet alleen de financiële waarde maar het is ook uw thuis, en dat van uw partner en kind(eren). Om uw bezit optimaal te beschermen is het dus sterk aan te raden een brandverzekering af te sluiten.

Hoewel wettelijk niet verplicht, is deze polis als goede huisvader toch onmisbaar want ze vergoedt u niet enkel in geval van brand, maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelslag,…

Er zijn nog een aantal supplementaire waarborgen waarover we u graag advies geven: diefstalverzekering (zie verder), rechtsbijstand, indirecte verliezen en gestald voertuig.

pijl goed

 

Vraag nu een offerte aan

 

 

 

 

 

© Damport bv/ Verzekeringsmakelaar Brugge / Verzekeringsmakelaar Sint-Kruis

Verzekeringen Brugge / Verzekeringen Sint-Kruis