Bestuurderspolis

Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …

Een bestuurdersverzekering kan hier soelaas bieden.
Er zijn diverse formules op de markt.

U kan kiezen als verzekerde bestuurder om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade.
Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden.

In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken voor de te betalen premie en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.

pijl goed

 

Vraag nu een offerte aan

 

© Damport bv / Verzekeringsmakelaar Brugge / Verzekeringsmakelaar Sint-Kruis

Verzekeringen Brugge / Verzekeringen Sint-Kruis