Bedrijfsleidersverzekering

De bedrijfsleidersverzekering is een polis die zowel het bedrijf als de bedrijfsleider bescherming kan bieden.

Het wegvallen van de bedrijfsleider kan immers een financiële weerslag hebben op zowel het bedrijf als op de nakomelingen of de partner.

Het bedrijf en de nabestaanden kunnen zich dus indekken tegen het financieel verlies bij het verdwijnen van de bedrijfsleider. Dit kan gecombineerd worden met de aanleg van een pensioenreserve en er kunnen ook waarborgen voorzien worden bij werkonbekwaamheid.

De vergoedingen komen het bedrijf toe tenzij er een aanvullende overeenkomst opgesteld wordt waarbij bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen.

pijl goed

 

Vraag nu een offerte aan

 

© Damport bv / Verzekeringsmakelaar Brugge / Verzekeringsmakelaar Sint-Kruis

Verzekeringen Brugge / Verzekeringen Sint-Kruis