Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers op basis van de wet van 10 april 1971 inzake arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk.

Slachtoffers van ongevallen tijdens het werk of op de weg van of naar de werkplaats; met inbegrip van verplaatsingen naar externe locaties waar professionele opdrachten moeten vervuld worden, krijgen een vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid, bij hospitalisatie en/of medische verzorging. Bij overlijden is een vergoeding voorzien voor de nabestaanden.

Voor de berekening van de vergoedingen wordt uitgegaan van een beperkt basisloon.
De vergoedingen zijn wettelijk vastgesteld.

pijl goed

 

Vraag nu een offerte aan

 

© Damport bv / Verzekeringsmakelaar Brugge / Verzekeringsmakelaar Sint-Kruis

Verzekeringen Brugge / Verzekeringen Sint-Kruis