Tips bij een schadegeval

Indien u een schadegeval voorheeft is het niet altijd even duidelijk wie u eerst dient te contacteren of wat u eerst kunt/moet doen. Onderstaand stappenplan geeft u een beter beeld.

 

1    Licht zo snel mogelijk uw makelaar in

Wanneer u een schadegeval voorheeft, licht dan zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar in.

Uw makelaar zal u informeren over de verder te doorlopen stappen of geeft u meer informatie over de verschillende mogelijkheden betreffende het schadegeval. Hij zal u adviseren en actie ondernemen om samen uw belangen te verdedigen.

Licht ook steeds uw makelaar in wanneer een tegenpartij u naar aanleiding van een schadegeval of geschil aanspreekt. Volgens de Belgische verzekeringswetgeving verjaart uw recht op rechtsbijstand na 3 jaar. Dit houdt in dat, een schadegeval dat niet wordt gemeld binnen de 3 jaar, niet meer wordt gedekt door uw rechtsbijstandverzekering. Wacht dus niet tot u voor de rechtbank wordt gedagvaard wordt.

TIP: Ook bij diefstal is het interessant om niet alleen aangifte te doen aan de politie, maar ook aan uw makelaar. De makelaar zal onmiddellijk uw verzekeraar op de hoogte brengen en eventueel verdere maatregelen treffen indien de daders worden gevat.

 

2    Beschrijf kort en duidelijk de omstandigheden van het schadegeval

Geef uw makelaar een korte en duidelijke beschrijving van de problematiek. Bezorg  alle documenten die nuttig kunnen zijn voor de verdere afhandeling van uw dossier.

Onderstaande documenten kunnen nuttig zijn om aan uw makelaar te bezorgen:

  • Klachtneerlegging bij de politie
  • Foto’s van de schade aan uw roerende of onroerende goederen
  • Prijsoffertes van de hersteller: autodealer, aannemer, loodgieter
  • Eventuele briefwisseling en e-mailverkeer tussen u en de tegenpartij
  • Gegevens van de tegenpartij
  • Kopie van de eventueel ontvangen dagvaarding van de tegenpartij

 

Uw makelaar is steeds de persoon bij uitstek voor het verkrijgen van meer informatie omtrent uw verzekeringen of een schadegeval.