Optimaliseer nog vlug uw belastingsvoordeel voor 2017 met deze tips

In België is het gemiddelde maandelijkse pensioen, zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen, vaak niet voldoende om jouw huidige levensstandaard te behouden. Het is dan ook sterk aangeraden om voor jezelf een aanvullend pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via een levensverzekering als pensioensparen en/of langetermijnsparen.

De voordelen?

Dankzij een aanvullend pensioen geniet je:

  • een fiscaal voordeel tot 30 % van de gestorte premies;
  • een volledige bescherming van je nettopremie;
  • een rentevoet die op het moment van storting is gewaarborgd voor de volledige looptijd van het contract;
  • de mogelijkheid om de stortingen te spreiden;
  • een voordelige fiscale belasting, afgehouden op je 60ste verjaardag, als je voor je 55 jaar onderschrijft (onder wettelijke voorwaarden);
  • en, in pensioensparen, de vrijstelling van de premietaks van 2 %.

Je vermijdt wel best om je pensioenkapitaal vóór je 60ste op te vragen (of voor de 10de verjaardag van jouw contract als je het onderschreef na je 55ste). Doe je dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd, in plaats van een gunstig tarief van 10 %.

Pensioensparen

Stort nog vóór 31 december 940 euro in jouw contract pensioensparen en geniet een fiscale vermindering tot 282 euro op de belastingen in 2018*! Dat is absoluut een voordeel voor:

  • alle belastingplichtigen van 18 tot 64 jaar met een belastbaar inkomen;
  • koppels (wettelijk samenwonenden of gehuwden), die dus een fiscaal voordeel kunnen genieten tot 2 x 282 euro = 564 euro.

Langetermijnsparen

Spaar het maximaal vrij te stellen bedrag van 2260 euro (afhankelijk van je beroepsinkomsten), om een fiscaal voordeel tot 678 euro op de belastingen in 2018 te genieten*.

Ook jij kan dat voordeel genieten, als er nog plaats is in jouw fiscale ‘korf’. Meestal is die al vol als je een hypothecaire lening hebt lopen. Heb je geen hypothecaire lening (meer)? Dan is de kans groot dat er (opnieuw) ruimte is voor je fiscaal voordeel langetermijnsparen.

Vóór eind december …

Heb je vragen? Of wil je graag meer informatie? Contacteer ons gerust.

*Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

 

Bron: AG Insurance

Terug naar overzicht