Brand, Storm, Hagelschade. Wat met uw gestald voertuig?

Het laatste jaar werden we al 2 keer hard getroffen door storm, overvloedige regen en hagel. Dit zorgt voor heel wat schade aan gebouwen, inhoud, tuinen en VOERTUIGEN.
Vooral de provincie West-Vlaanderen werd zwaar getroffen door de storm en hagelbuien.

De vraag rijst nu: wat indien ik schade heb aan mijn voertuig die geparkeerd staat in mijn garage, op de oprit of in de nabije omgeving van de woning?


1 ) De overheid beschikt echter over een rampenfonds voor schade veroorzaakt aan wagens door natuurrampen. Echter is dit heel omslachtig en kan het een lange tijd duren eer u de schade terugbetaald krijgt. Deze situatie zorgt er ook voor dat u de schade eerst zelf moet betalen om uw wagen te laten herstellen. Tot op heden is de hagelstorm van 30/31 augustus 2015 nog niet erkend als natuurramp.

2 ) U beschikt over een (mini)omnium: U stelt uw makelaar op de hoogte en stelt een garage aan. De garage maakt een bestek op en de verzekering zorgt voor de uitbetaling. De meeste maatschappijen hebben een vrijstelling “0” in de (mini)omnium bij storm -en hagelschade.

3) U beschikt over de waarborg gestald voertuig in uw brandpolis. U meldt uw schadegeval aan de makelaar samen met de aanstelling van een garage. In de meeste gevallen gebeurt er een expertise. De schade van de wagen wordt mee opgenomen bij andere schade aan het gebouw en/of inhoud. De uitbetaling van de schade wordt verminderd met de eventuele vrijstelling.


 

FAQ: Frequently Asked Questions

1) Hoe kan ik de waarborg gestald voertuig in mijn brandpolis toevoegen?

U kunt via het contactformulier of via telefoon (050/70 27 20) ons doorgeven om de waarborg toe te voegen aan uw brandpolis.

2) Kunnen meerdere voertuigen verzekerd worden als gestald voertuig?

U kunt meerdere voertuigen van het gezin toevoegen aan de brandverzekering onder de waarborg gestald voertuig.

3 ) Wat kost de waarborg gestald voertuig?

De premie per gestald voertuig bedraagt tussen de 15 à 20 € op jaarbasis.

4) Ik heb een (mini)omnium, is de waarborg gestald voertuig dan aan te raden.

Het is niet nodig om de waarborg gestald voertuig extra te verzekeren.  U kunt dit doen indien u uw omnium uit de autoverzekering  haalt of als voorzorg indien u vergeet de waarborg nadien aan te vragen.  Wij zullen u als makelaar er uiteraard ook attent op maken om gestald voertuig toe te voegen in de polis als u de omnium uit de wagen wenst te halen.

5) Ik heb schade aan mijn tuin en buitenmeubilair.  Is dit gedekt in de brandpolis?

Standaard is deze schade niet gedekt in de brandpolis gezien tuin en buitenmeubilair geen deel uitmaken van het gebouw of de inhoud ervan.  Verzekeringsmaatschappijen voorzien hier echter wel een uitbreiding in hun polis om dit alsnog mede te kunnen verzekeren.  Vraag meer informatie via ons contactformulier of via tel (050/70 27 20).

6) Moet ik altijd een vrijstelling betalen bij aangifte van schade in de brandverzekering?

Maatschappijen gaan dit allemaal anders gaan interpreteren.  De ene maatschappij geeft de mogelijkheid om te werken met een Engelse vrijstelling (Indien de schade boven een bepaald bedrag is, dan wordt de volledige schade terugbetaald), een andere maatschappij gaat kijken of u een “totaalklant profiel” hebt en betaalt dan (een stuk van) de vrijstelling terug. U kunt meer info verkrijgen via ons contactformulier of via tel (050/70 27 20).

© Groep West – Verzekeringen Brugge

Nieuwsoverzicht

Terug naar overzicht