Is een nummerplaat voor een bromfiets verplicht?

Sinds 31 maart 2014 is de inschrijving van nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers verplicht. Deze bromtuigen moeten een nummerplaat dragen als ze op de openbare weg komen. Als gevolg van het KB van 18 november 2015 moeten alle nog niet ingeschreven bromfietsen een kentekenplaat krijgen ten laatste op 11 december 2016. 

De kentekenplaat maakt het voor de politiediensten makkelijker om gericht te controleren. Bromfietsen – of algemener gesteld – voertuigen die een maximum snelheid van 45 km/u voeren, kunnen vanaf nu dus ook geflitst worden (bijvoorbeeld in een zone 30). En ook een eerste visuele controle op het “opfokken” wordt eenvoudiger.

Om de langzamere elektrische fietsen van deze verplichting te kunnen vrijstellen, grijpt de Belgische wetgever terug naar een definitie van de Europese Verordening  168/2013 (artikel 2). Het betreft de ‘fietsen met trapondersteuning’, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W, waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt.

Wat als ik na 11 december 2016 geen nummerplaat heb voor mijn bromfiets?

Wie na 11 december 2016 nog een bromfiets in het verkeer brengt zonder inschrijving, begaat een overtreding van de tweede graad. Het volstaat dat een bromfiets zonder kentekenplaat op het trottoir geparkeerd staat…. 

Bij een onmiddellijke inning betaal je € 110. Houdt het parket het bij een schikking, dan betaal je € 120. Een politierechter kan een boete opleggen van € 120 tot € 1500. Daar moet je dan nog de gerechtskosten en de bijdrage van € 150 voor het Fonds Slachtoffers opzettelijke gewelddaden bijtellen.

Pas op: omdat er geen repertorium is voor bromfietsen, zal de overheid de bromfietseigenaars niet individueel verwittigen om tijdig het nodige te doen. Je moet dit zelf organiseren. Voor de regularisatie van je bromfiets betaal je € 42 (waarvan € 30 voor de kentekenplaat). 

 

Mocht u nog vragen hebben, staan wij steeds ter uw beschikking.

Uw makelaar, 

Altijd tot uw dienst

 

Bron: Euromex

Terug naar overzicht