Hoe voorkom ik brand of ongevallen in de keuken?

De meeste keukenbranden zijn te wijten aan zelfontbranding van oververhit vet of oververhitte olie, als gevolg van onoplettendheid: men laat een klontje boter in een pan smelten, er wordt aangebeld, men vergeet even dat er iets op het fornuis stond, en wanneer men weer in de keuken komt, staat de pan in brand … .

Naast dat jammer genoeg klassieke geval zijn er nog punten waarop u zou moeten letten om keukenbrand te vermijden:

 • als u de keuken verlaat, zorg er dan voor dat alles uitgeschakeld is. De kookplaten van klassieke elektrische of vitrokeramische fornuizen blijven ook na het uitschakelen nog een tijdje warm. Wanneer u de keuken verlaat, haal dan potten en pannen van de kookplaten af wanneer deze nog warm zijn, ook al zijn ze uitgeschakeld;
 • kook liever niet wanneer u in de vroege uurtjes thuis komt of te veel gedronken hebt: de kans bestaat dat uw aandacht verslapt en dat u indommelt terwijl het fornuis nog aan staat;
 • flambeer gerechten nooit onder de dampkap, aangezien de dampkapfilter vuur zou kunnen vatten;
 • zorg altijd voor een propere dampkapfilter. Zo voorkomt u dat er zich vetten in opstapelen. Die vatten immers gemakkelijk vuur.
 • vervang frietvet na vijf keer. Frituurvet gaat gemakkelijker branden naarmate het meer gebruikt is;
 • draag liever geen synthetische en dus licht ontvlambare kleding of al te wijde kleding;
 • hou keukenhanddoeken, vaatdoeken of andere ontvlambare producten weg van de kookplaten;
 • laat inbouwkeukentoestellen door een vakman plaatsen. Om oververhitting te vermijden moet er immers voldoende vrije ruimte rond die toestellen zijn;
 • vermijd het gebruik van verdeelstekkers om meer toestellen op één stopcontact aan te sluiten. Er bestaat gevaar van oververhitting van het stopcontact en/of van het elektriciteitscircuit;
 • kijk uit wanneer er uit het elektrische apparaat een verdachte geur of rook komt. Schakel het meteen uit en laat het door een vakman nakijken;
 • laat een elektrisch apparaat dat niet goed werkt, meteen herstellen.

Wat als de frietketel of een pan vuur vat?

Sluit de energietoevoer (gas of elektriciteit) af en dek de pan of de frietketel af met een deksel, een branddeken of anders een vochtige doek. Opgelet: tracht nooit brandende olie te blussen met water. De gevolgen kunnen dramatisch zijn: er ontstaat een vuurbal die de brand naar de hele ruimte kan doen overslaan, om nog maar te zwijgen van het gevaar voor de aanwezige personen. Verplaats de pan of de frietketel pas wanneer deze afgekoeld is.

Voorkom ongevallen met giftige onderhoudsproducten

Meestal worden onderhoudsproducten bewaard in een keukenkast. Zorg ervoor dat kinderen er niet bij kunnen en ze dus ook niet kunnen innemen. Berg onderhoudsproducten na gebruik dan ook meteen op, liefst in een kast die u kunt afsluiten. Bewaar ze voor alle zekerheid in de oorspronkelijke verpakking.

Bij een ongeval belt u het nummer van het Antigifcentrum, dat 24 uur op 24 bereikbaar is: 070/245 245.

Bron: Assuralia

 

Terug naar overzicht