Aanrijdingsformulier

Hier vindt u informatie over hoe de correcte manier om een aanrijdingsformulier in te vullen.
Indien u of de tegenpartij het niet akkoord zijn over de gebeurde feiten, belt u beter de politie op!
Zij komen dan ter plaatse om een proces verbaal op te maken.

Indien u, alsook de tegenpartij, wel akkoord zijn met de gebeurde feiten, dient u het aanrijdingsformulier gezamenlijk te ondertekenen en nadien te bezorgen aan uw verzekeraar.

VAK 1, 2 & 3:

 • Datum en uur van de aanrijding
 • Plaats van het ongeval
 • Gewonden?:
  • Zijn er gewonden door het ongeval?
  • Zowel licht- als zwaargewonden dienen te worden gemeld

VAK 4:

 • Materiële schade aan:
  • Is er materiële schade aan andere voertuigen dan die van beide partijen?
  • Is er materiële schade aan andere objecten (dan voertuigen)?

VAK 5:

 • Getuigen:
  • Noteer hier duidelijk alle gegevens van eventuele getuigen van het ongeval

VAK 6 & 7:

 • In vak 6 worden de gegevens gevraagd van de verzekeringnemer. Dit is de persoon die het verzekeringscontract heeft onderschreven en dient niet per se de bestuurder van het voertuig te zijn.
 • In vak 7 dienen alle gegevens van het betrokken voertuig te worden ingevuld. Als er aanhangwagen betrokken is bij het ongeval dienen ook deze gegevens te worden vermeld op het formulier.

VAK 8:

 • De verzekeringsonderneming is de maatschappij waarbij u bent verzekerd. Hierbij dient u de naam van de maatschappij mee te delen alsook het contractnummer. Dit contractnummer kunt u steeds terugvinden op het verzekeringsbewijs (groene kaart) die steeds aanwezig dient te zijn in het voertuig.
 • Het agentschap is uw makelaar of de persoon die uw verzekeringscontracten beheert.

VAK 9:

 • Hier dienen alle gegevens te worden vermeld van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment van het ongeval.

VAK 10:

 • Op deze tekening dient u aan te duiden waar het voertuig het eerst werd geraakt. Dit mag eenvoudig worden aangeduid aan de hand van het plaatsen van een kruisje op de plaats van eerste aanraking.

VAK 11:

 • Geef hier een korte beschrijving van de schade die zichtbaar is aan het voertuig.

VAK 12:

 • Dit betreft het middenste vak op uw aanrijdingsformulier. Hier dient u, en de tegenpartij, aan te kruisen wat van toepassing is.

VAK 13:

 • Een situatieschets is een belangrijk element van het aanrijdingsformulier. Het helpt om een beeld te vormen over de omstandigheden van het ongeval. De schets mag simplistisch, doch duidelijk en éénduidig, worden getekend.
 • Teken de straat met een stippellijn in het midden
 • Teken de betrokken voertuigen als vierkanten
 • Geef de voorkant van het voertuig duidelijk aan op de tekening
 • Gebruik de letters A en B om de voertuigen aan te duiden, overeenkomend met kant A en B op het aanrijdingsformulier
 • Geef met pijlen de rijrichtingen aan

VAK 14:

 • Eventuele opmerkingen betreffende het ongeval kunnen hier worden vermeld

VAK 15:

 • Het is uw eigen belang dat beide betrokken partijen het aanrijdingsformulier handtekenen in dit vak.

Capture